HR&CO Accounting, a.s.

Naším pravidlem je udržet klienta v bezpečí a s co nejvyšším ekonomickým přínosem, popřípadě co nejnižšími ekonomickými riziky.

Prodej a koupě fungující firmy

Zaměřujeme se na prodej firem střední a menší velikosti, které mají roční tržby přes deset mil. Kč. Prodejem velmi malých nebo neaktivních (spících) společností se z důvodu minimální poptávky investorů nezabýváme.

emergency aid 24

Máme připravený prověřený krizový projekt, který je bezpečnou cestou z vašich potíží a hrozeb – provedeme vás až k východu z vašich potíží, projít dveřmi ale musíte chtít sami. Zbavte se stresu, dohadů s věřiteli, obálek s pruhem.

krizový management

Pochází z anglického emergency management, pojem crisis management je spíše využíván ve spojitosti s válečnými konflikty. Po letech zkušeností bychom raději nazvali krizový management krizovým řízením. Jedná se o řízení subjektu, nebo subjektů po dobu, kdy na ně působí vnitří, nebo vnější vlivy, jež se podílejí, nebo podílely na vzniku, spuštění nebo trvání krizového stavu, který  narušuje integritu, nebo ekonomickou stabilitu podniku.

naše služby

outplacement

OUTPLACEMENT:

Je proces účinné pomoci zaměstnancům v tíživé životní situaci, jako je ztráta zaměstnání. Zahrnuje celkovou konzultační činnost směřující ke zmírnění vlivů působících na pracovníky po ukončení pracovního poměru.

Toto říká teorie. V praxi to znamená, že za Vás převezmeme veškerou právní, sociální, psychologickou pomoc pracovníkům, a s potřebnými pracovníky pracovní poměry rozvážeme bez toho, aby to mělo jakýkoliv negativní vliv na podnik nebo jeho chod. Převezmeme veškeré PR, a to i vnitropodnikové. Naší prací je pracovníkům, kteří mají být propuštěni, vysvětlit, že jejich konec u Vašeho podniku je vlastně jejich nová příležitost dokázat něco nového ve svém profesním životě.

optimalizace

DAŇOVÉ OPTIMALIZACE:

Je hledání cesty, jak dosáhnout úspor ve zdanění. Optimalizovat lze pouze daně přímé (daň z příjmů fyzických, právnických osob, a další). Daně nepřímé nemůžete optimalizovat, lze je „jen“ krátit (DPH a spotřební daň a další), což je nelegální.

Daňová optimalizace není nic nelegálního, pokud při její tvorbě použijete legální nástroje. V České republice je optimalizování daní vnímáno jako synonymum pro krácení, nebo jakoukoliv nelegální činnost. Je to dáno do jisté míry neznalostí problematiky, a nebo také poměrně velkým sklonem k tzn. „škatulkování“.

ready_made

READY MADE:

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít podnikat, je koupit si ready-made firmu. Okamžikem podpisu kupní smlouvy a formálního obsazení statutárních orgánů můžete jménem společnosti ihned jednat. Podnikat můžete ještě ten den, na zápis změn do OR nemusíte čekat. Společnost s ručením omezeným s registrací k DPH.

Naše služby jsou postaveny

na 3 nosných pilířích, kterými jsou důvěra, důvěra a důvěra.