HR & CO Accounting, a.s.

NAŠE SLUŽBY

naše služby

outplacement

OUTPLACEMENT:

Je proces účinné pomoci zaměstnancům v tíživé životní situaci, jako je ztráta zaměstnání. Zahrnuje celkovou konzultační činnost směřující ke zmírnění vlivů působících na pracovníky po ukončení pracovního poměru.

Toto říká teorie. V praxi to znamená, že za Vás převezmeme veškerou právní, sociální, psychologickou pomoc pracovníkům, a s potřebnými pracovníky pracovní poměry rozvážeme bez toho, aby to mělo jakýkoliv negativní vliv na podnik nebo jeho chod. Převezmeme veškeré PR, a to i vnitropodnikové. Naší prací je pracovníkům, kteří mají být propuštěni, vysvětlit, že jejich konec u Vašeho podniku je vlastně jejich nová příležitost dokázat něco nového ve svém profesním životě.

optimalizace

DAŇOVÉ OPTIMALIZACE:

Je hledání cesty, jak dosáhnout úspor ve zdanění. Optimalizovat lze pouze daně přímé (daň z příjmů fyzických, právnických osob, a další). Daně nepřímé nemůžete optimalizovat, lze je „jen“ krátit (DPH a spotřební daň a další), což je nelegální.

Daňová optimalizace není nic nelegálního, pokud při její tvorbě použijete legální nástroje. V České republice je optimalizování daní vnímáno jako synonymum pro krácení, nebo jakoukoliv nelegální činnost. Je to dáno do jisté míry neznalostí problematiky, a nebo také poměrně velkým sklonem k tzn. „škatulkování“.

ready_made

READY MADE:

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít podnikat, je koupit si ready-made firmu. Okamžikem podpisu kupní smlouvy a formálního obsazení statutárních orgánů můžete jménem společnosti ihned jednat. Podnikat můžete ještě ten den, na zápis změn do OR nemusíte čekat. Společnost s ručením omezeným s registrací k DPH.

READY MADE

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít podnikat, je koupit si ready-made firmu. Okamžikem podpisu kupní smlouvy a formálního obsazení statutárních orgánů můžete jménem společnosti ihned jednat. Podnikat můžete ještě ten den, na zápis změn do OR nemusíte čekat.

Společnost s ručením omezeným s registrací k DPH.

  • 100% splacený základní kapitál,
  • registrace k měsíční DPH,
  • všechny volné živnosti,
  • bez historie,
  • bez podnikatelské činnosti.

 

Založení společnosti s ručením omezeným KFT v Maďarsku do 21 dnů, včetně sídla společnosti na jeden rok a okamžité registrace k DPH

V ceně je zahrnuto:

  • Vyhotovení zakládacích dokumentů,
  • Služby naší advokátní kanceláře,
  • Zápis společnosti do OR,
  • Sídlo v Budapešti,
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s CZ.

PŘÍKLAD

Podívejme se společně na příběh jedné tisícikoruny, kterou jsme vydělali, rádi bychom si za ni něco koupili, ale doposud nebyla zdaněná. Vycházejme pro rovnost z případu, že proti vydělané tisícikoruně nemáme žádné náklady a jedná se tedy jen o modelový příklad.

 

1000,- Kč –19% daň z příjmu právnických osob = 810,-Kč… To by bylo ještě relativně dobré, ale následuje srážková daň, kterou musíme zaplatit, chceme-li si peníze ze společnosti jako společníci vzít a něco si za ně koupit. A ta je dalších 15 %..., což je po zdanění cca 688,-Kč.....

 

Jiná situace je například v Maďarsku, kde pro právnické osoby se ziskem do zhruba 30.000.000,- Kč v přepočtu na CZK, platí 10% sazba daně. Srážková daň z kapitálového příjmu v Maďarsku není. Po zdanění 1000,- Kč máte k dispozici 900,- Kč.

 

Nyní pojďme na exkurzi do vzdálenějších Spojených arabských emirátů, kde daň z příjmů, pokud nepodnikáte v oblasti těžby ropy, zpracování ropných derivátů, neprodáváte alkohol, tabák, neprovozujete kasino, nebo jiné výherní a sázkové společnosti, platíte 0% daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty SAE nemá.

Kontaktní formulář

Napište nám!


Naše služby jsou postaveny

na 3 nosných pilířích, kterými jsou důvěra, důvěra a důvěra.